Dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik prof. nadzw

Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego.

Szczegóły