Prof. PUM Dr hab. n. med Beata Łoniewska

Dr hab. n. med. Beata Łoniewska, profesor nadzwyczajny PUM – pediatra, neonatolog, nauczyciel uniwersytecki. Całe swoje życie zawodowe związała z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (dawniej Pomorska Akademia Medyczna). Od 1989 roku pracuje w Klinice Patologii Noworodka PUM w Szczecinie, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a od 2014 roku jako kierownik Kliniki. Jest autorką ponad 130 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz kilku rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i neonatologów. W swoich pracach badawczych poszukuje u noworodków czynników (czynniki genetyczne, zaburzony rozwój bariery jelitowej), które w przyszłości mogą prowadzić do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Współpracowała z Uniwersytetem w Greifswaldzie nad stworzeniem programu profilaktyki otyłości wśród dzieci, a nowatorskość projektu polegała na promowaniu zdrowego stylu życia już wśród kobiet, u których rozpoznano ciążę i kontynuowanie go do momentu ukończenia przez dzieci 2 roku życia. Aktualnie prowadzi badania bariery jelitowej i mikrobioty noworodków przedwcześnie urodzonych oraz badania biochemiczne płynu mózgowo-rdzeniowego mające na celu polepszenie możliwości diagnozowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.

Szczegóły