Dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska

  • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończone z wyróżnieniem w 2003 roku,
  • od 2004 roku członek Studium Doktoranckiego w Katedrze i Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • w 2005 roku rozpoczęcie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa,
  • 2012 ukończenie szkolenia specjalizacyjnego – specjalista ginekolog – położnik
  • w 2007 roku obrona pracy doktorskiej pt. “Wybrane substancje, biologicznie czynne u otyłych kobiet z rozrostami patologicznymi i rakiem endometrium”, praca obroniona z wyróżnieniem summa cum laude,
  • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej,
  • współautorka publikacji naukowych z dziedziny ginekologii.
Leave a Comment

Szczegóły