Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, Przewodniczący sekcji perinatologii PTGiP.

Szczegóły