Ubezpieczenie NNW to ochrona, którą warto mieć

Ubezpieczenie NNW to ochrona, którą warto mieć

Ubezpieczenia to produkty, które powinny zapewnić ochronę i komfort w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, zawodowego, jak i podczas ruchu na drodze. Jednym ze stresujących momentów są wypadki, które zdarzają się wielu osobom każdego dnia. Ich następstwa mogą być bardzo poważne. Można je zminimalizować, wykupując ubezpieczenie NNW (z którego ofertą można zapoznać się np. tutaj: https://superpolisa.pl/faq/ubezpieczenie-nnw-dlaczego-warto-je-kupic/), czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sytuacje kryzysowe

Wypadek to zdarzenie wymagające działania, niezależnie od jego skutków. Konsekwencją może być tylko konieczność poniesienia kosztów leczenia i konsultacji lekarskich, ale może być to także rehabilitacja, a nawet zmiana zawodu lub utrata zdolności do pracy. We wszystkich tych przypadkach koszty są uciążliwe dla budżetu domowego i mogą przekraczać nasze możliwości finansowe. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie NNW, które zapewnia ochronę w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Ubezpieczenie dobrowolne

Należy pamiętać, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Możemy je zawrzeć z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju. W zależności od firmy inny będzie zakres ubezpieczenia i należy zwrócić na to szczególną uwagę. Usługa jest skierowana do wszystkich osób, które chcą zabezpieczyć się w związku z udziałem w wypadku.

Zwykle obejmuje to pomoc finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub doznaniu poważnego urazu. Otrzymamy wtedy konkretną pomoc finansową. Możliwe jest uzyskanie także zwrotu kosztów leczenia, wykonywanych zabiegów, rekonwalescencji, a także zakupu sprzętu medycznego, takiego jak protezy, ortezy lub kołnierze ortodontyczne.

Zmiana zawodu

Jeżeli wypadek powoduje, że nie możemy wykonywać dotychczasowej pracy, ubezpieczyciel może pokryć koszty szkoleń i kursów koniecznych do przekwalifikowania. Kolejna kategoria to zwrot kosztów dostosowania mieszkania do swoich potrzeb, jeśli w wyniku wypadku doznaliśmy niepełnosprawności. Trzeba wtedy wymienić meble, usunąć progi czy zamontować specjalny sprzęt w łazience. Ubezpieczenie NNW gwarantuje również wsparcie rodziny w sytuacji śmierci poszkodowanego. Otrzymuje je osoba wskazana w polisie, co należy zrobić podczas podpisywania umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności


Polisa ubezpieczenia NNW nie obejmuje jednak wszystkich możliwych następstw wypadków. Firmy ubezpieczeniowe w umowach umieszczają wyłączenia odpowiedzialności. Szczegółowy opis trzeba sprawdzić w warunkach konkretnej polisy. Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania, na przykład, w sytuacjach umyślnego spowodowania wypadku, samookaleczenia, próby samobójczej, a także w wyniku naszego działania po zażyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

Z pewnością warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia NNW. Niektóre firmy oferują je w pakiecie z innymi usługami, najczęściej ubezpieczeniem OC. Można wtedy uzyskać niższą składkę ubezpieczeniową. W wielu przypadkach można ją płacić także w dogodnych miesięcznych ratach. Ważna jest także suma ubezpieczenia, czyli maksymalne możliwe do uzyskania odszkodowanie. W praktyce wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej.

 

Co warto wiedzieć przed wykupieniem ubezpieczenia NNW?

Co warto wiedzieć przed wykupieniem ubezpieczenia NNW?

Po zakupie samochodu musimy obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC. Ma ono zastosowanie w przypadku kolizji na drodze i uszkodzenia auta. Podczas zdarzenia obrażeń może jednak doznać kierowca oraz jego pasażerowie. Na tę okoliczność również można się ubezpieczyć — trzeba wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW.

Należy podkreślić, że ubezpieczenie NNW dotyczy ludzi, a nie samochodu. Jest to polisa dobrowolna, a więc nie musimy z niej korzystać. Nie koliduje również z innymi formami ubezpieczeń, w tym dodatkowych polis lub świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenie NNW ma zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy jesteśmy sprawcą, jak i ofiarą zdarzenia komunikacyjnego.

Pakiety ubezpieczeń

Ubezpieczenie NNW oznacza pakiet różnych usług. Gwarantują one wypłacenie odszkodowania w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku śmierci. W tej sytuacji środki otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczeniowej. Na rynku są dostępne ubezpieczenia zawierające różne pakiety. Mogą oferować nie tylko doraźną pomoc medyczną, lecz także pobyt w szpitalu i opiekę wykwalifikowanego personelu. W trudniejszych przypadkach ubezpieczyciele zapewniają refundację leków oraz rehabilitację poszkodowanego. Jeśli następstwem wypadku będzie czasowa lub całkowita niezdolność do pracy, możemy otrzymać pomoc finansową.

Składka i suma ubezpieczenia

Cena składki ubezpieczeniowej jest wyliczana na podstawie zakwalifikowania nas do określonej grupy ryzyka. Zazwyczaj oznacza to przyporządkowanie do grupy dzieci, młodzieży albo dorosłych — niepracujących oraz pracujących w zwykłych lub trudnych warunkach. Nasz zawód i zajmowane stanowisko mają wpływ na ryzyko, a co za tym idzie na cenę składki pobieranej przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW jest dodatkowo uzależnione od sumy ubezpieczenia, okresu trwania ochrony, jak również rodzaju auta i jego przeznaczenia. Składkę można płacić jednorazowo lub w ratach. Jest to wygodne, bo można płacić mniejszą kwotę co miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy do ogólnej sumy jest doliczana kwota za rozłożenie płatności na raty. Nie zawsze jest to opłacalne.

Wyjątki i wyjazdy zagraniczne

Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania. Zaliczamy do tego choroby związane w wykonywaną pracą, skutki niewłaściwego leczenia, próby samobójcze oraz wypadki wynikające z działań wojennych lub przestępstw. Odszkodowania nie otrzymamy w sytuacji, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub pojazd był prowadzony bez ważnych uprawnień.

Ubezpieczenie NNW skutecznie chroni przed kosztami związanymi z leczeniem po udziale w wypadkach komunikacyjnych. Nad jego wykupieniem należy zastanowić się szczególnie podczas planowania wyjazdu zagranicznego. Ubezpieczenie będzie wtedy droższe, ale wyeliminuje konieczność płacenia za drogie usługi medyczne poza granicami naszego kraju.

 

 

Najlepsze ubezpieczenie NNW dla nas i naszych bliskich

Najlepsze ubezpieczenie NNW dla nas i naszych bliskich

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, to specyficzna forma ochrony. Dotyczy życia i zdrowia kierowcy oraz jego pasażerów. Obejmuje szkody poniesione w rezultacie wypadku drogowego lub innego zdarzenia komunikacyjnego. Odszkodowanie jest możliwe do uzyskania wtedy, gdy poniesiemy trwały uszczerbek na zdrowiu. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia na drodze.

Różny zakres ubezpieczenia

Należy pokreślić, że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Jest to umowa, którą możemy dobrowolnie podpisać z firmą ubezpieczeniową i często jest oferowana w pakiecie wraz z ubezpieczeniem OC. Zakres umowy może być bardzo różny i gwarantować odszkodowanie w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci, a także zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji lub rehabilitacji. Różni ubezpieczyciele będą proponować własne warianty ubezpieczenia NNW. Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie dla swoich potrzeb, należy zapoznać się szczegółowo z warunkami przynajmniej kilku firm.

Wsparcie dla pasażerów

Polisa ubezpieczenia NNW jest przydatna w sytuacji, gdy jesteśmy sprawcą zdarzenia komunikacyjnego. Jest to wsparcie dla kierowcy oraz podróżujących z nimi pasażerów. Środki są wypłacane nie tylko w przypadku wypadku drogowego, lecz także, jeśli szkoda wystąpi w innych sytuacjach podczas ruchu pojazdu. Zazwyczaj dotyczy to wsiadania i wysiadania z auta, postoju w trakcie podróży oraz pożaru.

Dobra oferta dla każdego

Tego rodzaju ubezpieczenie nie jest przeznaczone tylko dla kierowców. Ubezpieczenie NNW może wykupić każdy, kto chce zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wydarzeń. Może być to korzystne, na przykład, dla osób aktywnie uprawiających sport lub dla dzieci i młodzieży podczas wyjazdów wakacyjnych. Warto o tym pomyśleć na etapie planowania urlopu z rodziną.

Nie tylko cena ma znaczenie


Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Ważny jest wybrany zakres ochrony oraz nasz wiek, stan zdrowia i wykonywany zawód. Na ten podstawie ubezpieczyciel przyporządkowuje nas do określonej grupy ryzyka i wylicza wysokość składki. Inna istotna kwestia to suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota odszkodowania. Zasadą jest, że wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę, lecz konkretna kwota będzie inna w różnych firmach.

Cena ubezpieczenia nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa wyłączenia, czyli sytuacje, w których środki nie zostaną wypłacone. Należy do nich wypadek spowodowany celowo, pod wpływem alkoholu lub jazda bez wymaganych uprawnień. W wielu przypadkach może okazać się, że droższa polisa jest opłacalna ze względu na gwarancję opieki podczas hospitalizacji lub w okresie rekonwalescencji. Dlatego przed zawarciem ubezpieczenia NNW trzeba zapoznać się z warunkami umowy i samodzielnie zdecydować, który wariant jest najkorzystniejszy w naszej sytuacji życiowej.