Ubezpieczenie NNW to ochrona, którą warto mieć

Ubezpieczenie NNW to ochrona, którą warto mieć

Ubezpieczenia to produkty, które powinny zapewnić ochronę i komfort w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, zawodowego, jak i podczas ruchu na drodze. Jednym ze stresujących momentów są wypadki, które zdarzają się wielu osobom każdego dnia. Ich następstwa mogą być bardzo poważne. Można je zminimalizować, wykupując ubezpieczenie NNW (z którego ofertą można zapoznać się np. tutaj: https://superpolisa.pl/faq/ubezpieczenie-nnw-dlaczego-warto-je-kupic/), czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sytuacje kryzysowe

Wypadek to zdarzenie wymagające działania, niezależnie od jego skutków. Konsekwencją może być tylko konieczność poniesienia kosztów leczenia i konsultacji lekarskich, ale może być to także rehabilitacja, a nawet zmiana zawodu lub utrata zdolności do pracy. We wszystkich tych przypadkach koszty są uciążliwe dla budżetu domowego i mogą przekraczać nasze możliwości finansowe. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie NNW, które zapewnia ochronę w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Ubezpieczenie dobrowolne

Należy pamiętać, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Możemy je zawrzeć z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju. W zależności od firmy inny będzie zakres ubezpieczenia i należy zwrócić na to szczególną uwagę. Usługa jest skierowana do wszystkich osób, które chcą zabezpieczyć się w związku z udziałem w wypadku.

Zwykle obejmuje to pomoc finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub doznaniu poważnego urazu. Otrzymamy wtedy konkretną pomoc finansową. Możliwe jest uzyskanie także zwrotu kosztów leczenia, wykonywanych zabiegów, rekonwalescencji, a także zakupu sprzętu medycznego, takiego jak protezy, ortezy lub kołnierze ortodontyczne.

Zmiana zawodu

Jeżeli wypadek powoduje, że nie możemy wykonywać dotychczasowej pracy, ubezpieczyciel może pokryć koszty szkoleń i kursów koniecznych do przekwalifikowania. Kolejna kategoria to zwrot kosztów dostosowania mieszkania do swoich potrzeb, jeśli w wyniku wypadku doznaliśmy niepełnosprawności. Trzeba wtedy wymienić meble, usunąć progi czy zamontować specjalny sprzęt w łazience. Ubezpieczenie NNW gwarantuje również wsparcie rodziny w sytuacji śmierci poszkodowanego. Otrzymuje je osoba wskazana w polisie, co należy zrobić podczas podpisywania umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności


Polisa ubezpieczenia NNW nie obejmuje jednak wszystkich możliwych następstw wypadków. Firmy ubezpieczeniowe w umowach umieszczają wyłączenia odpowiedzialności. Szczegółowy opis trzeba sprawdzić w warunkach konkretnej polisy. Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania, na przykład, w sytuacjach umyślnego spowodowania wypadku, samookaleczenia, próby samobójczej, a także w wyniku naszego działania po zażyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

Z pewnością warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia NNW. Niektóre firmy oferują je w pakiecie z innymi usługami, najczęściej ubezpieczeniem OC. Można wtedy uzyskać niższą składkę ubezpieczeniową. W wielu przypadkach można ją płacić także w dogodnych miesięcznych ratach. Ważna jest także suma ubezpieczenia, czyli maksymalne możliwe do uzyskania odszkodowanie. W praktyce wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej.