Co warto wiedzieć przed wykupieniem ubezpieczenia NNW?

Po zakupie samochodu musimy obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC. Ma ono zastosowanie w przypadku kolizji na drodze i uszkodzenia auta. Podczas zdarzenia obrażeń może jednak doznać kierowca oraz jego pasażerowie. Na tę okoliczność również można się ubezpieczyć — trzeba wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW.

Należy podkreślić, że ubezpieczenie NNW dotyczy ludzi, a nie samochodu. Jest to polisa dobrowolna, a więc nie musimy z niej korzystać. Nie koliduje również z innymi formami ubezpieczeń, w tym dodatkowych polis lub świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenie NNW ma zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy jesteśmy sprawcą, jak i ofiarą zdarzenia komunikacyjnego.

Pakiety ubezpieczeń

Ubezpieczenie NNW oznacza pakiet różnych usług. Gwarantują one wypłacenie odszkodowania w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku śmierci. W tej sytuacji środki otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczeniowej. Na rynku są dostępne ubezpieczenia zawierające różne pakiety. Mogą oferować nie tylko doraźną pomoc medyczną, lecz także pobyt w szpitalu i opiekę wykwalifikowanego personelu. W trudniejszych przypadkach ubezpieczyciele zapewniają refundację leków oraz rehabilitację poszkodowanego. Jeśli następstwem wypadku będzie czasowa lub całkowita niezdolność do pracy, możemy otrzymać pomoc finansową.

Składka i suma ubezpieczenia

Cena składki ubezpieczeniowej jest wyliczana na podstawie zakwalifikowania nas do określonej grupy ryzyka. Zazwyczaj oznacza to przyporządkowanie do grupy dzieci, młodzieży albo dorosłych — niepracujących oraz pracujących w zwykłych lub trudnych warunkach. Nasz zawód i zajmowane stanowisko mają wpływ na ryzyko, a co za tym idzie na cenę składki pobieranej przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW jest dodatkowo uzależnione od sumy ubezpieczenia, okresu trwania ochrony, jak również rodzaju auta i jego przeznaczenia. Składkę można płacić jednorazowo lub w ratach. Jest to wygodne, bo można płacić mniejszą kwotę co miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy do ogólnej sumy jest doliczana kwota za rozłożenie płatności na raty. Nie zawsze jest to opłacalne.

Wyjątki i wyjazdy zagraniczne

Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania. Zaliczamy do tego choroby związane w wykonywaną pracą, skutki niewłaściwego leczenia, próby samobójcze oraz wypadki wynikające z działań wojennych lub przestępstw. Odszkodowania nie otrzymamy w sytuacji, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub pojazd był prowadzony bez ważnych uprawnień.

Ubezpieczenie NNW skutecznie chroni przed kosztami związanymi z leczeniem po udziale w wypadkach komunikacyjnych. Nad jego wykupieniem należy zastanowić się szczególnie podczas planowania wyjazdu zagranicznego. Ubezpieczenie będzie wtedy droższe, ale wyeliminuje konieczność płacenia za drogie usługi medyczne poza granicami naszego kraju.