Najlepsze ubezpieczenie NNW dla nas i naszych bliskich

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, to specyficzna forma ochrony. Dotyczy życia i zdrowia kierowcy oraz jego pasażerów. Obejmuje szkody poniesione w rezultacie wypadku drogowego lub innego zdarzenia komunikacyjnego. Odszkodowanie jest możliwe do uzyskania wtedy, gdy poniesiemy trwały uszczerbek na zdrowiu. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia na drodze.

Różny zakres ubezpieczenia

Należy pokreślić, że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Jest to umowa, którą możemy dobrowolnie podpisać z firmą ubezpieczeniową i często jest oferowana w pakiecie wraz z ubezpieczeniem OC. Zakres umowy może być bardzo różny i gwarantować odszkodowanie w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci, a także zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji lub rehabilitacji. Różni ubezpieczyciele będą proponować własne warianty ubezpieczenia NNW. Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie dla swoich potrzeb, należy zapoznać się szczegółowo z warunkami przynajmniej kilku firm.

Wsparcie dla pasażerów

Polisa ubezpieczenia NNW jest przydatna w sytuacji, gdy jesteśmy sprawcą zdarzenia komunikacyjnego. Jest to wsparcie dla kierowcy oraz podróżujących z nimi pasażerów. Środki są wypłacane nie tylko w przypadku wypadku drogowego, lecz także, jeśli szkoda wystąpi w innych sytuacjach podczas ruchu pojazdu. Zazwyczaj dotyczy to wsiadania i wysiadania z auta, postoju w trakcie podróży oraz pożaru.

Dobra oferta dla każdego

Tego rodzaju ubezpieczenie nie jest przeznaczone tylko dla kierowców. Ubezpieczenie NNW może wykupić każdy, kto chce zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wydarzeń. Może być to korzystne, na przykład, dla osób aktywnie uprawiających sport lub dla dzieci i młodzieży podczas wyjazdów wakacyjnych. Warto o tym pomyśleć na etapie planowania urlopu z rodziną.

Nie tylko cena ma znaczenie


Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Ważny jest wybrany zakres ochrony oraz nasz wiek, stan zdrowia i wykonywany zawód. Na ten podstawie ubezpieczyciel przyporządkowuje nas do określonej grupy ryzyka i wylicza wysokość składki. Inna istotna kwestia to suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota odszkodowania. Zasadą jest, że wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę, lecz konkretna kwota będzie inna w różnych firmach.

Cena ubezpieczenia nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa wyłączenia, czyli sytuacje, w których środki nie zostaną wypłacone. Należy do nich wypadek spowodowany celowo, pod wpływem alkoholu lub jazda bez wymaganych uprawnień. W wielu przypadkach może okazać się, że droższa polisa jest opłacalna ze względu na gwarancję opieki podczas hospitalizacji lub w okresie rekonwalescencji. Dlatego przed zawarciem ubezpieczenia NNW trzeba zapoznać się z warunkami umowy i samodzielnie zdecydować, który wariant jest najkorzystniejszy w naszej sytuacji życiowej.